POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Fitxer de dades i ús

D’acord amb el que estableix la LOPD, Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, CANTAPIP informa a l’usuari del seu web que les dades personals recollides mitjançant els formularis que hi ha al seu website, seran introduïts en un fitxer automàtic sota la responsabilitat de CANTAPIP, amb l’exclusiva finalitat de poder facilitar, agilitzar i donar compliment als compromisos establerts entre les dues parts.

Gestió de les dades

La pàgina web i la informació recollida són gestionades i controlades per CANTAPIP. Els servidor en els quals s’allotja la nostra web esta contractats amb una empresa que ens dona garanties suficients per a la protecció de les seves dades. La informació personal es gestionarà conforme a la legislació vigent de protecció de dades i aquesta Política de Privacitat.

Protecció de les dades

Perquè la seva informació estigui segura, hem implantat diverses mesures de seguretat. La seva informació personal es guarda sota xarxes segures i només pot accedir a ella un nombre limitat de persones amb drets especials d'accés a qui exigim mantenir la màxima confidencialitat d’aquesta informació.

Malgrat això, sempre que proporcioni informació personal a la xarxa, existeix el risc que terceres persones, el control de les quals queda fora del nostre abast, puguin interceptar aquesta informació i utilitzar-la. Encara que a CANTAPIP ens esforcem per protegir la informació personal i la seva privadesa, no podem garantir la seguretat de la informació que revelés a través de la xarxa i sota la seva responsabilitat.

Privadesa infantil

CANTAPIP es dirigeix als pares perquè siguin conscients que és possible que els seus fills visitin la nostra web. Per això els hi demanem que els tinguin correctament informats que no poden facilitar dades a qualsevol web sense la seva autorització.

Animem a pares i tutors perquè naveguin amb els seus fills per la xarxa i participin en les activitats que posa al nostre abast la World Wide Web (www).

Perquè ens preocupa la seguretat dels menors, aconsellem als pares i tutors de menors que comprovin i controlin regularment l'ús que els nens donen al correu electrònic i a altres activitats a través de la xarxa.

Uso de Cookies

Aquest lloc web utilitza galetes/cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes

Accés, Rectificació i cancel·lació de les seves dades

CANTAPIP li informa de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit al nostre domicili social situat a Av. del Puig, 5-9, 2on. 4ª., 43700 – El Vendrell, o bé, per correu electrònic a l’e-mail cantapip@gmail.com.

Mentre no en comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los amb el fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Canvis en la política de Privacitat

Pot ser que amb el transcurs del temps, modifiquem aquesta política bé per canvis legislatius que ens obliguin a això o bé per cobrir nous desenvolupaments de la nostra web. Per aquest motiu ens reservem el dret a dur a terme aquests canvis i demanar-li que revisi aquesta pàgina periòdicament, doncs aquests canvis poden afectar-li pel fet de visitar la nostra web.

Contactar amb nosaltres

Si vol fer-nos arribar els seus comentaris sobre la nostra web així com sobre la nostra Política de privadesa, pot fer-ho mitjançant correu ordinari a CANTAPIP (Departament web) a la següent direcció: Avinguda del Puig, 5-9, 2º 4ª - 43700 El Vendrell - Tarragona - Espanya o mitjançant un e-mail a cantapip@gmail.com.

Consentiment

Si utilitza aquesta web significa que està d'acord amb els termes d'aquesta Política de privadesa i Condicions d'Ús. En cas contrari li preguem que no ens proporcioni informació personal i que abandoni la pàgina web.

Política online

Aquesta Política de privadesa no abasta tot el relatiu al funcionament d'Internet i per això queda fora del nostre control. Aquesta política de privadesa online només és aplicable a la informació recollida mitjançant la nostra Web.