CONDICIONS DE COMPRA I DEVOLUCIONS

Tramitació de les comandes

L’hora de tall del nostre magatzem per a l’expedició de les comandes són les 16h. Si el material es troba en estoc es lliurarà per la tarda a l’agència de transport i en un termini de 24/48 h. s’entregarà el material en destí i sempre en dia laborable, és a dir, no són dies de repartiment els dissabtes, els diumenges i festius.

El retard en el lliurament del material es pot deure a circumstàncies imprevistes, zona d’entrega d’accés complicat, elevat pes de la comanda que requereix transport especialitzat o causes de força major.

Per a material que no estigui en estoc, contactarem amb el client per tal d’informar-li del termini de lliurament d’aquest material i en cas de que estigui d’acord es trametrà la comanda. En cas contrari, es procedirà a la cancel·lació de la comanda i a la devolució de l’import que s’hagi pagat.

Verificació a la recepció

El client ha de verificar, quan rebi la comanda, que els paquets estiguin en bon estat i que el seu número coincideixi amb el que està indicat a l’albarà de lliurament del transportista. Si no es així, s’ha de fer constar en el comprovant de lliurament del material i reportar-nos la incidència en un termini màxim de 24 hores des del lliurament, per a d’aquesta manera, nosaltres procedir a la corresponent reclamació a l’agència.

Si no es així, CANTAPIP no es responsabilitzarà dels danys ocasionats.

En cas de que no hagi cap reclamació dels productes passats 15 dies des del lliurament, es considerarà que el client els ha acceptat.

Transmissió del risc i la propietat

Els riscos dels productes seran al seu càrrec a partir del moment del seu lliurament.

Vostè adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb els mateixos, inclosos les despeses d'enviament.

Preu

Els preus i les ofertes que es presenten en la web només són vàlids per a les comandes realitzades en línia a través de la web.

El preu dels productes serà el que s'estipuli en cada moment en el nostre website, excepte en cas d'error manifest. Tot i que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren a la pàgina són correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu dels productes que ha encarregat, l’informarem el més aviat possible i li donarem l'opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-la. Si no aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà cancel·lada i se li reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades. No estarem obligats a subministrar-li el/els producte/s al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li hàgim confirmat la compra).

En els preus dels nostres productes estan inclosos tots els impostos (IVA del 21%), però no inclouen les despeses de transport que se sumaran al final del procés de compra. Podrà veure l’import final de la comanda, ports de transport inclosos, abans de confirmar-lo.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte en l’establert anteriorment: error manifest de preu) els possibles canvis no afectaran a les comandes que ja hagin estat confirmades.

Devolucions

No serà acceptada cap devolució que no hagi estat comunicada i acceptada per CANTAPIP. És indispensable aquest requisit d'autorització per a procedir a la devolució del producte.

Devolució per desestimació

Els productes podran ser retornats dins d'un termini de 7 dies laborables des de la data de recepció de la comanda, de conformitat amb la legislació aplicable. Un cop finalitzat aquest termini, CANTAPIP no acceptarà devolucions per desistiment de compra.

No és aplicable el dret de desestimació en el cas de subministrament de productes clarament personalitzats, segons especificacions del client.

Els productes han de conservar intacte el seu precinte d'origen. No s'admetran devolucions d'articles sense el precinte d'origen, a més dels altres articles que vénen amb embalatges propis del producte, incloent la documentació adjunta, fitxes, partitures... Tampoc s'acceptaran devolucions de productes usats pel client.

Les despeses d'enviament per al retorn del material en cas de desestimació aniran a càrrec del client.

Devolució per error de Cantapip

En cas de rebre un producte incorrecte, el client disposa de 48 hores des de la recepció de la comanda, per comunicar la incidència a CANTAPIP.

En aquest cas, les despeses de recollida del producte equivocat i lliurament del correcte aniran a càrrec de CANTAPIP, sense cost addicional per al consumidor.

Devolució per producte defectuós

En cas de rebre un producte defectuós, el client disposa de 48 hores des de la recepció de la comanda per comunicar la incidència a CANTAPIP.

Un cop comprovat l'estat del producte, CANTAPIP el reemplaçarà per un altre en condicions òptimes. En aquest cas el canvi s'efectuarà sempre pel mateix article. Les despeses de devolució i del nou enviament aniran a càrrec de CANTAPIP.

Les despeses de devolució i d’enviament del nou producte aniran a càrrec de CANTAPIP.

 Procediment de devolució

El client ha de comunicar la seva intenció de realitzar una devolució mitjançant una trucada al telèfon d’atenció al client (653 225 421) en horari de 9 a 14h. y de 16 a 19h., o bé (mètode preferent), enviant un correu electrònic a cantapip@gmail.com.

A partir d’aquest moment, des de CANTAPIP, se li donaran les instruccions oportunes per a la recollida del material.

El article retornat haurà d’estar correctament embalat i protegit per a la seva devolució.

No s’acceptarà cap devolució sense que s’hagi seguit aquest procediment.

Abonaments

Per a l'abonament corresponent es procedirà a fer una transferència al número de compte indicat pel client. Els abonaments es realitzaran dins els 7 dies posteriors a l'acceptació de la devolució per part de CANTAPIP.